Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 40. Mezikrajské dny klinické biochemie jihočeského, královéhradeckého a pardubického regionu.

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. a Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP jsou 21. -22. května 2024 pořadateli této tradiční odborné akce. V tomto roce je to již jubilejní 40. ročník setkání nejen zdravotních laborantek a laborantů, ale všech kategorií pracovníků z klinické biochemie a dalších laboratorních oborů.

Jako místo konání jsme pro Vás vybrali mimořádnou část našeho strakonického regionu – zámek v Blatné, v jehož přednáškovém centru budeme moci společně strávit, věříme, odborně přínosné a společensky příjemné dva dny. Tento krásný vodní zámek má kromě své historické a umělecké hodnoty zvláště pro nás zdravotníky ještě další vzácnost. A to připomínky na působení Jana Evangelisty Purkyně jako vychovatele v rodině barona Hildprandta, který budoucího českého vědce podporoval a jehož potomci zámek vlastní dodnes. A tak i téma Purkyně v Blatné bude jedním z chystaných námětů pro společenskou část.

I v čase, kdy do našich laboratoří stále více vstupuje automatizace a robotizace, je osobní setkání odborníků důležité a přínosné. Budeme rádi, když se se svými zkušenostmi s námi podělíte i Vy.

K aktivní účasti zveme i pracovníky a odborníky z dalších laboratorních oborů – hematologie, imunologie, mikrobiologie, genetika.

Strakonické laboratoře se i tentokrát ujaly organizační role bez profesionální firmy.

Vynasnažíme se přichystat pro Vás odborně zajímavou a společensky příjemnou akci.

Přijeďte nás podpořit!

PharmDr. Eva Šimečková

primářka Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

Ivana Kadlecová

vedoucí laborantka Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.

Image

Program kongresu

Přečtěte si podrobný program konference.

Záštitu převzali

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, senátor a předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Image