Informace pro vystavovatele

Vážení,

bude pro nás potěšením přivítat Vás opět mezi účastníky i vystavovateli na již tradičních 40. Mezikrajských dnech klinické biochemie, které se konají v letošním roce v Blatné ve dnech 21. - 22. května 2024.

S novinkami v klinické biochemii, ale i dalších laboratorních oborec (hematologii a mikrobiologii) budete moci seznámit odborníky ze 3 krajů ve výstavních prostorách přednáškového centra zámku Blatná, kde pro Vás budou připraveny prostory a plochy pro instalaci Vašich stánků.

Cena za pronájem výstavní plochy je dle Vašich požadavků na velikost.

Svou účast nám prosím potvrďte vyplněním přihlášky a jejím zasláním do 15.4.2024 na email: simeckova@nemst.cz

Současně prosíme, aby se všichni Vaši reprezentanti účastnící se této akce zaregistrovali prostřednictvím online registračnho formuláře pro účastníky akce.

Jménem organizátorů:

PharmDr. Eva Šimečková, primářka

Ivana Kadlecová, vedoucí laborantka

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a. s.

Zlatý partner - sponzorský dar: 60.000 Kč
Zlatý partner - sponzorský dar: 60.000 Kč

Firma obdrží: barevné logo firmy v programovém průvodci, banner firmy na čelní stěně přednáškového sálu, možnost výběru umístění stánku – přednostně ve freskovém sále sousedícím s přednáškovým sálem, pronájem výstavní plochy – 3 stoly, možnost aktivního vystoupení, 1 barevná stránka A5 v programovém průvodci, distribuce propagačních materiálů účastníkům konference.

Stříbrný partner - sponzorský dar: 40.000 - 60.000 Kč
Stříbrný partner - sponzorský dar: 40.000 - 60.000 Kč

Firma obdrží: barevné logo firmy v programovém průvodci, možnost výběru umístění stánku – přednostně v prostoru coffee breaku, pronájem výstavní plochy – 2 stoly, 1 barevná stránka A5 v programovém průvodci, distribuce propagačních materiálů účastníkům konference.

Bronzový partner - sponzorský dar: 20.000 - 30.000 Kč
Bronzový partner - sponzorský dar: 20.000 - 30.000 Kč

Firma obdrží: barevné logo v programovém průvodci, přidělené místo s výstavní plochou v přízemí, výstavní plocha – 1 stůl, distribuce propagačních materiálů účastníkům konference.

Ostatní vystavovatelé - sponzorský dar: 15.000 Kč a méně
Ostatní vystavovatelé - sponzorský dar: 15.000 Kč a méně

V ceně logo v programovém průvodci, bez výstavní plochy - reklama.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %).

Všichni partneři a vystavovatelé budou uvedeni na webových stránkách konference a v tištěném programu.

Doprovodná výstava firem bude probíhat současně s jednáním konference.

Bližší informace podá: vedoucí laborantka Ivana Kadlecová

kadlecova@nemocnice-st.cz,

mobil: 724 326 770