Program konference

Program - úterý 21.5.

9:30 instalace firemních prezentací a stánků

10:30 - 12:00 Uvítání účastníků, registrace, prohlídka firemních prezentací, občerstvení

Přednáškový blok 12:00 - 14:20

12:00

Slavnostní zahájení v zámecké obrazárně

Jana Germenis-Hildprandt – majitelka zámku

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. FN Hradec Králové

12:30 Velký sál Starého paláce zámku Blatná

Předsedající:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., FN Hradec Králové

ředitel MUDr. Miroslav Verner, ředitel Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Miroslav Verner, J. Dušek, J. Vojtíšek. CL Nemocnice České Budějovice, a.s.

Diagnostika a výživa u nezralých novorozenců (30 minut)

prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni

Molekulární diagnostika v laboratorní diagnostice: nejen detekce nukleových kyselin (30 minut)

doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D. ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

Minerály v likvoru, regulace a patofyziologické konsekvence (30 minut)

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

Kvalita testování a testování kvality nejen v diagnostice monoklonálních gamapatií (20 minut)

Coffee break 14:20 - 14:50

Přednáškový blok 14:50 - 16:30

Předsedající:

prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., ředitel Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni

PharmDr. Eva Šimečková, primářka CL Nemocnice Strakonice, a.s.

Ing. Jaroslav Krupica, MBA, Sarstedt a Petr Kopecký - firemní přednáška Roche

Klinické a ekonomické aspekty digitalizace a automatizace pre-analytické fáze IVD (30 minut)

Ing. Milena Lochmanová, ředitelka odboru zdravotnických laboratoří ČIA o.p.s.

Úskalí zavádění požadavků ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023 (25 minut)

RNDr. J. Fleischmannová, Ph.D., CL Nemocnice Strakonice, a.s.

Jak zefektivnit hemokultivační vyšetření v rámci Centrálních laboratoří (10 minut)

Mgr. Kateřina Sikorová - firemní přednáška Siemens Healthcare, s.r.o.

Novinky a inovace v portfoliu Siemens Healthineers (30 minut)

MUC. Matěj Thorovský, zámek Blatná

J.E. Purkyně na Blatné (10 minut)

Coffee break 16:35 - 17:10 hod

Odpolední a večerní doprovodný program 17:00 - 22:00

Program - středa 22.5.

Přednáškový blok 9:00 - 10:40

Předsedající:

Doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D, ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Ladislava Pavlíková, primářka ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

Ing. Štěpánka Čunátová, PharmDr. Hana Staňková, Transfuzní odd. Nemocnice České Budějovice

Nové požadavky na vyšetřování dárců (10 minut)

RNDr. Alena Tichá, Ph.D. - ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

Nutriční a zánětlivé prediktivní markery u pacientů v paliativní péči (20 minut)

Mgr. Anna Hrušková, ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

Slina jako biologický materiál (20 minut)

MUDr. David Randák, MUDr. Pavel Malina, Ph.D., OKB Nemocnice Písek, a.s.

„Je to?... Není to?“ (kazuistika) (20 minut)

MUDr. Pavla Novotná, primářka OHKB Nemocnice Tábor, a.s.

Vzácné diagnosy existují… (kazuistika) (20 minut)

Diskuse

Coffee break 10:40 - 11:10

Přednáškový blok 11:15 - 13:15

Předsedající:

MUDr. Pavla Novotná, primářka OHKB Nemocnice Tábor

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Ingrid Kadelová, primářka OKB Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kazuistika (20 minut)

Ing. Štěpánka Luxová, vedoucí imunologické laboratoře GENNET, Praha 1

Anti-mülleriánský hormon jako součást imunitního systému (20 minut)

Ing. Klára Jandová, MUDr. R. Zimmermannová, CL a interní odd. Nemocnice Strakonice, a.s.

sTfR – roční zkušenosti z naší praxe – kazuistiky (20 minut)

PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D., klinická farmaceutka, Nemocnice Strakonice, a.s.

Vliv farmakoterapie na laboratorní parametry v kazuistikách (20 minut)

MUDr. Milena Škopková, CL Nemocnice Strakonice, a.s.

Flegmona bez původce? (kazuistika) (10 minut)

PharmDr. Eva Šimečková, CL Nemocnice Strakonice, a.s.

Hrozba streptokoků – kdy? A proč? Aneb Co se změnilo v roce 2023? (10 minut)

Slavnostní zakončení 13:00 - 13:15

Závěrečný coffee break 13:15-14:00

Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16, účast je ohodnocena příslušným počtem kreditů.

Certifikáty se budou vydávat na místě všem účastníkům sjezdu lékařům i nelékařům.